Om Vandværket


DIN Vandforsyning Næsby-Tarup forsyner ca. 7.000 forbrugssteder med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 20 boringer. Vandværket udpumper ca. 640.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.